Privacy statement Auto Winters B.V.

Auto Winters B.V. respecteert uw privacy. Wij dragen zorg dat er vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt opgegaan. Onze organisatie is er op ingericht uw persoonsgegevens adequaat te beschermen.

Verwerkingsverantwoordelijke

Auto Winters B.V. gevestigd aan Dragonder 18, 5554 GM te Valkenswaard, verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten en geïnteresseerden. De verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevensverwerkingen is Auto Winters. Wij informeren u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens zorgvuldig beveiligen en behandelen. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en dit Privacy statement.

Persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt, en ook persoonsgegevens over uw gebruik van onze diensten. Auto Winters verkrijgt persoonsgegevens op de volgende manieren:
- via eigenwebsites www.wintersdeals.nl en www.autowinters.nl.
- via importeurs Kia Motors Nederland, Suzuki Nederland en Mitsubishi Nederland. 
- via uw telefonisch contact
– via uw mail contact
- via direct contact; bij een showroom bezoek

Wij verwerken daarbij de volgende gegevens:
- Naam, adres, en woonplaats;
- Contactgegevens zoals telefoonnummers en e-mailadres;
- Geboortedatum;
- Informatie over uw huidige auto, inclusief taxaties en onderhoudshistorie;
- Interesse in nieuwe auto’s en status verkooptraject;
- Overige klantcontacten;
- Financieringsaanvragen, lease aanvragen en gerelateerde financiële informatie;

Doeleinden persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden met bewaard met een doel. Dit is in uw en ook ons belang. 

- U informeren over onze aftersales en sales gerelateerde aanbiedingen;
- De door u gevraagde diensten verlenen, zoals het aanbieden van proefritten en financieringen;
– Het opstellen van een offerte op maat;
- De totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst;
- Het opstellen van een profiel, zodat wij weten wie onze klanten zijn;
- Onze rechten handhaven, bijvoorbeeld in een rechtszaak;
- Garantie aanvragen te verwerken;
– Verzekeringen aan te vragen of aan te bieden
– Voertuigen te naam te stellen of te vrijwaren
- Recall-acties uit te voeren;
– Navigatie updates uit te voeren;
– APK afmeldingen uit te voeren;
- Financiële transacties af te wikkelen;
- Statistische analyses uit te voeren;
- De ontwikkeling van nieuwe producten en diensten aan te passen aan uw voorkeuren.

Bovengenoemde doeleinde kunnen worden gedeeld met partners van Auto Winters – indien noodzakelijk. Wanneer niet noodzakelijk, zal het delen gebaseerd zijn op uw toestemming, een wettelijke verplichting voor Auto Winters, een medewerkingsplicht die op Auto Winters rust in relatie tot toezichthouders of handhavende autoriteiten, of op gerechtvaardigde belangen van Auto Winters.

Gerechtvaardigde belangen van Auto Winters bestaan onder andere uit:
- het aanprijzen van producten en diensten van Auto Winters en bijbehorende dealer schappen van Kia, Mitsubishi en Suzuki. 
- beveiliging van (IT-)systemen;
- fraude- en misdaadpreventie en de handhaving van onze rechten;
- fouten en storingen opsporen en verhelpen;
- onderzoek en analyse van onze website;
- het delen van persoonsgegevens met partijen die Auto Winters assisteren in onze dienstverlening (accountants, advocaten etc).
- bedrijfseconomische doeleinden (zoals de verkoop van bedrijfsactiviteiten of aandelen);
- verbetering van de klantenservice en dienstverlening;
- het maken van interne notities.

Uw rechten

U hebt wettelijk het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd en aan wie wij uw persoonsgegevens hebben verstrekt. Een deel van onze klanten zijn hiervan op de hoogte, mocht u niet op de hoogte zijn van de persoonsgegevens die wij van u hebben vastgelegd en wilt u dit graag weten? Dan kunt u ons contactformulier invullen op de website www.autowinters.nl of mailen naar info@autowinters.nl, met het verzoek om geïnformeerd te worden welke persoonsgegevens wij van u hebben. 

Naast het recht op inzage hebt u met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens de volgende rechten:
- het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
- het recht om uw persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren;
- het recht op wissing van uw persoonsgegevens;
- het recht op beperking van de u betreffende verwerking;
- het recht op dataportabiliteit;
- een absoluut recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die te maken hebben met direct marketing, zoals berichtgeving daaromtrent (nieuwsbrief, reclame); 
- een recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van Auto Winters of een van haar importeurs.

Indien u een of meerdere van bovenstaande rechten wilt gebruiken. Neem dan contact met ons op. Wij zullen zo spoedig en adequaat mogelijk reageren. 

Sommige van de hierboven genoemde rechten vloeien voort uit de artikelen 15 tot en met 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt deze rechten uitoefenen na 25 mei 2018, en slechts voor zover de verordening u deze rechten toekent.

Beveiligingsmaatregelen

Onze organisatie is volledig ingericht in gericht om uw persoonsgegevens te beveiligen. Wij hebben diverse veiligheidsprocedures en afspraken, om onder andere te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.
De volgende maatregelen hebben wij genomen:
– beveiliging van het pand; inbraakalarm, sloten, hekwerk inclusief stoom;
– beveiliging van computers en gegevens; unieke login gegevens en wachtwoorden welke elke 2 weken veranderd worden;
– kluis voor opslag van offertes, orders, werkorders en andere papieren documenten met persoonsgegevens;
– controle van bevoegde personen met toegang;
– server met back-up dagelijks achter slot;
– anti- hack preventie op firewall

Bewaartermijnen

Auto Winters bewaart uw persoonsgegevens zo lang van toepassing voor de doeleinden waar ze aanvankelijk voor verzameld zijn. Tenzij Auto Winters wettelijk verplicht is de persoonsgegevens langer te bewaren.

Doorgifte van persoonsgegevens aan derden

Auto Winters kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar importeurs (welke van toepassing bij merk). Dit met als doel u te kunnen voorzien van alle diensten die wij gezamenlijk kunnen bieden (garantie, mobiliteitsservice etc.). Om de beveiliging van uw persoonsgegevens te garanderen, heeft Auto Winters voor deze doorgifte een overeenkomst gesloten met deze partijen. Hierdoor zullen uw persoonsgegevens niet worden verspreid buiten het netwerk.

Auto Winters kan uw gegevens gebruiken en doorgeven aan derden zoals bijvoorbeeld een schadeherstelbedrijf. Ook met deze partijen heeft Auto Winters een doorgifte overeenkomst (verwerkingsovereenkomst) gesloten ter bescherming van uw persoonsgegevens. De reden van doorgifte zal altijd het doel hebben om u goed te bedienen.

Auto Winters zal uw persoonsgegevens ook doorgeven aan bevoegde instanties indien zij hier op grond van een wettelijke verplichting toe gehouden is. 

Wijzigingen
De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit Privacy Statement aan te passen. U zult indien mogelijk op de hoogte worden gebracht van een wijziging. De meest recente versie is altijd te vinden op www.autowinters.nl.

Vragen of wijzigingsverzoeken

Mocht u nog vragen hebben over ons privacy statement. Of wilt u inzage of een wijziging doorvoeren met betrekking tot uw persoonsgegevens, neemt u dan contact op met:

Auto Winters B.V.
Dragonder 18
5554 GM Valkenswaard
info@autowinters.nl

Laatst gewijzigd op 12-3-2018.